Szolgáltatások
Megbízható, Precíz

Üzemeltetési feladatok

- a társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása

 - a társasház állagának időszakos ellenőrzése

 - javaslat a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákra

 - üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése

- a szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése

- felújítások előkészítése, árajánlatok beszerzése, közgyűléssel történő elfogadtatása

- a felújítások megrendelése, szerződéskötés, munkaterület átadása, lebonyolítása

- kivitelezés ellenőrzése, munkaátvétel, költségigazolás számlával

- meghibásodások bejelentése esetén azonnali intézkedés a javítási feladatok elvégzésére

- közgyűlés igény szerinti összehívása, illetve beszámoló közgyűlés összehívása évente legalább egy alkalommal

- a közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról (Közgyűlési Határozatok Könyve)

- képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt

Gazdasági, könyvelési, nyilvántartási feladatok:

 - a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése

- javaslat a közös költség összegére vonatkozóan

- a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése

- a befizetés teljesítésének figyelemmel kísérése

- tartozó tulajdonosokkal szemben fizetési meghagyások benyújtása

- a társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése

- a beérkezett számlák ellenőrzése, gondoskodás a határidőben történő kiegyenlítéséről

- a tulajdonosok által befizetett közös költségek és a bérleti díjak lekönyvelése az egyszeres könyvvitel előírásai alapján

- év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészítése

- a társasház adóbevallásának összeállítása, határidőre történő benyújtása

- az épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása